^

Opis

Na strehi stavbe A Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani obratuje sončna elektrarna nazivne moči 17 kW. PV moduli so orientirani 25° vzhodno in imajo naklon 30°. Na električno omrežje je bila priključena 14. 12. 2010. 

Več na PV portalu.

^

Dnevna proizvodnja