^

Uvod

Fotonapetostna (PV) okna predstavljajo novost na področju integracije fotonapetostnih sistemov v stavbe (angl. Building Integrated Photovoltaics – BIPV). V okviru Laboratorija za Fotovoltaiko in Optoelektroniko (LPVO) smo izvedli projekt implementacije PV oken v okviru obnove avle Fakultete za elektrotehniko. 

Delovanje PV oken lahko spremljate v živo na spletni strani.

^

Fotonapetostni moduli

PV okna na prehodu iz stavbe A v stavbo B Fakultete za elektrotehniko

Vsako PV okno je sestavljeno iz 28 dvostranskih sončnih celic, ki v električno energijo pretvarjajo tako zunanjo kot notranjo svetlobo. Dve fotonapetostni okni sta vezani zaporedno, kar pomeni skupaj 56 sončnih celic. V  LPVO smo izmerili največjo moč zunanje strani (stran, osvetljena s sončno svetlobo) obeh PV oken, ki skupno znaša 224,7 W pri standardnih preizkusnih pogojih (gostota moči sončnega sevanja 1000 W/m2, temperatura sončnih celic 25°C in hitrost vetra 1 m/s). Zaradi nizkih jakosti osvetlitve notranja stran modulov zanemarljivo prispeva k skupni moči.

^

Elektronika

Mikro razsmernik ter električna omarica fotonapetostnega sistema PV oken v kletnem prostoru Fakultete za elektrotehniko

Fotonapetostni okni sta preko vodnikov povezani na mikro razsmernik nazivne moči 260 W, kar zadostuje za zaporedni priklop obeh oken na en sam razsmernik. Razsmernik se nahaja v kletnem prostoru, kar poleg vodnikov, ki so nevidno umeščeni v okenski okvir, predstavlja brezhibno integracijo fotonapetostnega sistema v stavbo Fakultete za elektrotehniko. Poleg razsmernika se nahaja elektro omarica, kjer se nahajajo varovalke ter stikalo, ki omogoča odklop sistema iz omrežja.

^

Nadzor

Shema fotonapetostnega sistema PV oken

Poleg elementov, ki skrbijo za varen priklop PV oken na električno omrežje Fakultete za elektrotehniko se v omarici nahaja še komunikator, ki omogoča brezžično povezavo z mikro razsmernikom. Komunikator je povezan s svetovnim spletom, kar omogoča dostop do podatkov o moči razsmernika s pomočjo spletne strani. Spletna stran je obiskovalcem fakultete enostavno dosegljiva preko pametnega telefona s pomočjo QR kode, ki je nameščena pri PV oknih. Spletna stran podaja tudi osnovne podatke o vremenu, in sicer temperaturo zraka ter gostoto moči sončnega sevanja na ravnino PV oken.

^

Partnerji

Projekt PV oken je nastal s pomočjo sodelovanja LPVO in slovenske industrije. Tako mikro razsmernik kot tudi PV okna so plod slovenskega znanja in proizvedena v sloveniji.